Ce reprezinta Certificat de Performanta Energetica?

Certificatul de Performanta Energetica este documentul tehnic oficial care rezulta din activitatea de certificare energetica si este astfel conceput, incat sa fie un instrument de analiza eficient si transparent a performantelor energetice reale ale cladirii analizate, in vederea informarii, sensibilizarii si motivarii utilizatorilor, autoritatilor decizionale si actorilor care actioneaza in piata imobiliara si in cea a constructiiilor, elaborat intr-o maniera usor de verificat si inteles de alte persoane decat cele care au cunstinte tehnice de specialitate.

Denumirea exacta este: Certificat de Performanta Energetica si se prezinta drept un document scris prin care se declara si se certifica, intr-o forma sintetica unitara, performanta energetica a cladirii, detaliindu-se principalele caracteristici termice si energetice ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termica si energetica.

Certificatul de Performanta Energetica al cladirii este un document tehnic cu caracter informativ si care atesta performanta energetica a cladirii prin compararea acesteia cu "Cladirea de Referinta" stabilita prin metodologie, precum si incadrarea cladirii intr-o clasa de performanta energetica. El intregeşte imaginea asupra valorii constructiei prin „valenta energetica“, fiind un instrument util pentru proprietarul sau utilizatorul cladirii in actiuni privind vinzarea-cumpararea, renovarea, asigurarea, taxele de mediu etc. Indicatorul de performanta energetica a cladirii, care constituie data esentiala a Certificatului energetic, este „consumul anual de caldura specific pentru incalzire şi apa calda menajera“, care se obtine prin raportarea consumului anual de caldura la suprafata desfaşurata (utila) a constructiei.

Certificatul de performanta energetica furnizeaza informatii despre impactul real al incalzirii si al racirii, asupra necesitatilor de energie ale cladirii, asupra consumului acesteia de energie primara si asupra emisiilor acesteia de dioxid de carbon.

Certificatul de performanta energetica include performanta energetica a unei cladiri si valori de referinta, cum ar fi cerintele minime de performanta energetica, pentru a da posibilitatea proprietarilor sau locatarilor cladirii sau ai unitatii cladirii sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii. Utilizarea eficienta a energiei inseamna a actiona pentru realizarea unei unitati de produs, bun sau serviciu fara scaderea calitatii sau performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantitatii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

Certificatul de performanta energetica poate include informatii suplimentare, precum consumul anual de energie pentru cladirile nerezidentiale si procentul de energie din surse regenerabile in consumul total de energie.

Certificatul de performanta energetica cuprinde recomandari pentru imbunatatirea nivelului optim din punctul de vedere al costurilor sau a rentabilitatii performantei energetice a unei cladiri sau a unei unitati de cladire.

Obligativitatea obtinerii certificatului de performanta energetica al unei cladiri este prevazuta de Legea nr.372 din 13 decembrie 2005, privind performanta energetica a cladirilor, de Ordinul nr. 1459 din 1 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor, emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si legea 159 /2013 privind modificarea si completarea legii 372/2005.

Potrivit actului normativ, prin certificatul de performanta energetica potentialul cumparator sau chiriaş este informat asupra performantei energetice a apartamentului, exprimata, in principal, prin consumul total anual specific de energie in kWh/mp arie utila, respectiv prin consumul de caldura anual specific pentru incalzire, apa calda de consum şi iluminat, eficienta energetica a apartamentului, prin incadrarea acestuia intr-o clasa energetica (de la clasa A - eficienta energetica ridicata, la clasa G - eficienta energetica scazuta), in functie de consumul total anual specific de energie.

Certificat de Performanta Energetica

Certificare energetica

Intrebari si raspunsuri:

1. Ce reprezinta CPE?

2. De ce este necesar CPE?

3. Cine elibereaza CPE?

4. Ce informatii contine CPE?

5. Ce reprezinta clasele energetice?

6. Ce fel de cladiri necesita CPE?

7. Costul emitereii unui CPE

Termeni si definitii

Suna acum!
Certificat energetic in 24 de ore.
Luni - Vineri
08.00- 18.00


0241-630-151
0341-408-076
0726-272-414

Contacteaza-ne

captcha
   

office@senatorconsult.ro
comercial@senatorconsult.ro
calitate@senatorconsult.ro
Telefon:0341.408.076
Mobil:0726.272.414
Aleea Macilor, Nr. 8, Bl. B´1, Ap. 39
Constanta - Romania
vezi harta