Consultanta privind implementarea unui sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale dupa: SR OHSAS 18001:2008

Sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Acest standard cu privire la Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională (OHSAS-Occupational Health and Safety Assessment Series) prezintă cerinţele unui sistem de management care permite unei organizaţii să-şi controleze riscurile legate de sănătatea şi securitatea ocupaţională şi să-şi îmbunătăţească performanţa managerială.
OHSAS oferă asistenţă pentru o varietate de aspecte: minimalizarea riscului pentru angajaţi şi alte persoane, îmbunătăţirea unui sistem existent de management OHSAS, demonstrarea preocupării sau creşterea siguranţei.
Sistemul OHSAS este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte:

Oportunitatea de a avea un sistem de management integrat constând din calitate şi mediu cât şi din aspecte de sănătate şi securitate
Acest standard este aproape identic cu Standardul Managementului Mediului ISO 14001 si adopta aceeasi metodologie si structura generala, fiind insa indreptat mai mult catre sanatate decat catre mediu. Orice companie certificata cu ISO 14001 va considera ca este relativ usor sa integreze standardul OHSAS 18001 in cadrul unui sistem ISO 14001.
OHSAS 18001:1999 precizeaza cerintele pentru un sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale (SMSSM), pentru ca organizatia sa-si poata gestiona riscurile SSO si sa-si imbunatatesca performantele.

Consultanta OHSAS 18001 este aplicabila oricarei organizatii care doreste:

Etapele implementarii unui sistem de management al sanatatii si securitatii in munca:
1. Planificarea
Trebuie realizata o examinare preliminara a sistemului privind:

2. Instruirea
Pregatirea atât a personalului cât si a managementului este un element esentila al reusitei unui sistem de acest tip.
3. Implementarea si managementul sistemului
Certificarea unui sistem de gestiune a sigurantei la locul de munca se realizeaza pe baza documentatiei urmatoare:

4. Controlul operativ si actiunile corective
Rezultatele unui sistem SSM trebuie sa fie masurate, monitoriate si evaluate prin urmatoarele metode:

Controlul managerial
Compania trebuie sa reexamineze periodic sistemul, facând posibila astfel implementarea unor actiuni de imbunatatire continua in conformitate cu cerintele legale.
Reexaminarea poate sa vizeze:

5. Asistenta la alegerea organismului de certificare si stabilirea costurilor prin contactarea organismului de cerificare, negocierea contractului si asistenta la auditul de certificare.

În România, ca de altfel în întreaga Uniune Europeană, există numeroase cerinţe legale referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională care se aplică potenţialelor efecte vătămătoare legate de activităţile în muncă şi care pot fi extinse dincolo de locul de muncă, către toţi cei care pot fi afectaţi de activităţile desfăşurate. Este esenţial pentru o organizaţie să ţină seama de aceste cerinţe legale atunci când instituie, implementează şi menţine un sistem de management OH&S – şi în particular atunci când identifică pericole, evaluează riscuri şi stabileşte controale.
Acest standard, împreună cu OHSAS 18002 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţiiocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001, au fost elaborate ca răspuns la cererea clienţilor cu privire la un standard recunoscut al sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, faţă de care pot să fie evaluate şi certificate sistemele lor de management. Acest standard stabileşte cerinţe pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OH&S) care ajută organizaţia să-şi ţină sub control propriile riscuri OH&S şi să-şi îmbunătăţească performanţele OH&S.
Standardul OHSAS este aplicabil oricărei organizaţii care doreşte:


Standardul SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe a fost elaborat astfel încât să fie compatibil cu standardele pentru sistemele de management al calităţii şi al mediului, pentru a facilita integrarea sistemelor de management al calităţii, mediului şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale de către organizaţii, în cazul în care se doreşte acest lucru. OHSAS 18001 este acum un standard şi nu un document ca în ediţia anterioară şi cuprinde numeroase modificări atât de formă cât şi de fond. Astfel „sănătăţii” i se acordă o mai mare importanţă, s-au definit termeni noi şi s-au revizuit termenii anteriori dintre care unii au implicaţii deosebite în ceea ce priveşte interpretarea, de exemplu termenul „risc tolerabil” a fost înlocuit cu termenul „risc acceptabil”, termenul „accident” este acum inclus în termenul „incident”, termenul „pericol” nu se mai referă şi la „dauna adusă proprietăţii sau daună adusă mediului de lucru” etc. De asemenea, au fost introduse noi cerinţe referitoare la participarea şi consultarea contractorilor sau referitoare la investigarea incidentelor etc.

Servicii consultanta

Consultanta ISO

SR EN ISO 9001: 2008

SR EN ISO 14001: 2005

Sistem de management HACCP

ISO / TS 22002-1:2009 - Norme de siguranta alimentara

SR OHSAS 18001:2008

Implementarea unui sistem integrat de management

Auditul de evaluare initiala

Auditarea furnizorilor

Programe Postcertificare

Termeni si definitii

Cursuri

Contacteaza-ne

Activitate de proiectare? Da Nu
Certificare in: ISO 9001:2008
ISO 14001 HACCP
OHSAS 18001
Sistem de management integrat
captcha
   

office@senatorconsult.ro
comercial@senatorconsult.ro
calitate@senatorconsult.ro
Telefon:0341.408.076
Mobil:0726.272.414
Aleea Macilor, Nr. 8, Bl. B´1, Ap. 39
Constanta - Romania
vezi harta